Turundusplaan

Turundusplaan

Turundusstrateegia - suund, kuhu soovid liikuda.

Turundusplaan - meetmestik, kuidas turundusstrateegia ellu viiakse.

Turundusstrateegia annab ülevaate ettevõtte turunduse üldistest eesmärkidest - mida soovitakse saavutada ning kuhu soovitakse jõuda. Eesmärkideks võivad olla nii käibe kasv, kliendirahulolu suurendamine, uutele turgudele sisenemine või uue toote turule toomine. Turundusstrateegias kaardistatud turundusplaan kirjeldab tööriistu ja tegevusi, mida strateegia elluviimiseks kasutatakse.

Turundusstrateegia sisaldab endas järgmisi etappe:

1) Situatsioonianalüüs

Kus hetkel asume? Kes on meie tarbijad? Mis on nende vajadused? Millised on meie tooted, mis vastaksid meie tarbijate vajaduste rahuldamiseks? Millised on meie toodete konkurentsieelised? Kes on meie konkurendid? Milline on aeg ja koht nende vajaduste rahuldamiseks? Millised on turu trendid (turu suurus ja kasvuvõimalused, ohud ja võimalused)? 

 2) Prognoos

Prognoosi faasis kaardistaakse ära võimalikud arengud ja muutused turu -ja konkuretnsisituatsioonis ning klientide ootustes.

3) Eesmärkide püstitamine

Määratlus, kuhu soovitakse turundustsükli lõpuks jõuda. Siin tuleb arvesse võtta ettevõtte üldisi eesmärke, võimalusi, turusituatsiooni ja trende.

 4) Turundusmeetmestiku välja töötamine

Tegevusplaan, milliseid meetmeid kasutatakse turundusplaani elluviimiseks ning valikud, kuidas seda tehakse. Traditsioonilselt kasutatakse 4 komponendist koosnevat turundusmeetmestikku: toode, hind, müügikoht ja turunduskommunikatsioon.

Tootega seotud meetmed on need, mis lõpptulemusena peavad tekitama kliendi rahulolu ning toote või teenuse abil rahuldama kliendi vajadusi.

Müügikohaga seotud meetmed peavad tagama kliendi jaoks parimad võimalused toote või teenuse hankimiseks.

Hinnaga seotud meetmed peavad kliendi jaoks tähendama rahulolu ja heameelt, vahetades raha kliendi jaoks millegi väärtuslikuma vastu.

Turunduskommunikatsioon peab andma sihtturule täielikku info toote või teenuse kohta, aitama kliendil aru saada tema vajadustest ja aktiveerima ettevõtte toodete või teenuste müüki.

 5) Turunduseelarve

Lähtuvalt eesmärkidest, meetmetest ning kaardistatud tegevustest, töötatakse välja turunduseelarve.

 

Hinnad

Turundusstrateegia koostamine (täispakett koos turundusplaaniga) 550€+KM

Turundusplaani koostamine (1 aasta) 350€+KM

* Hinnad on orienteeruvad ning sõltuvad konkreetsest projektist ning töömahukusest.

  Küsi lisa