Reklaamikampaaniad

Reklaamkampaaniate korraldamine

Reklaamikampaaniate korraldamine ettevõttele.

Reklaamkanalite leidmine ning kampaanite läbi viimine.

Kampaaniate korraldamine A-st Z-ni ehk teisisõnu ideest kuni analüüsini.

Lähtuvalt teie soovidest, vajadustest ja võimalustest, kaardistame üheskoos reklaamkampaania eesmärgid - mida soovite selle kampaaniaga saavutada. Seejärel vaatame üle eelarve - kui palju on vajalik ja mõistlik eesmärgi saavutamiseks investeerida. Lähtuvalt seatud eesmärkidest ja eelarvest, tekitame kampaaniale sisu: valime tooted/teenused/sõnumi, vajadusel organiseerime tõlked, valime välja sobivaimad ja optimaalseimad meediakanalid, loome kampaania visuaalid ning lepime kokku ja peame hinnaläbirääkimised meedia -ja reklaampindadega. Kampaania vältel monitoorime jooksvalt selle toimimist. Vajadusel teeme muudatusi pakkumise sisus, visuaalides või meediavalikus. Peale kampaania lõppu esitame analüüsi kampaania tulemustega.

Korraldame teie reklaamkampaaniaks vajalikud foto- video- audioreklaamide sessioonid koostöös parimate ja professionaalseimate partneritega.

  • Reklaamid sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
  • Google AdWords ja Google Display
  • Online reklaamid (reklaamvõrgustikud, online väljaanded)
  • Raadioreklaamid
  • Printreklaamid (ajalehed, ajakirjad)
  • TV
  • Välireklaamid

 Hinnad sõltuvad kontreetsest kampaaniast, selle meediaplaanist ja töömahukusest.

Küsi lisa